KAGUYA (SELENE) Science Data Archive

Raw Tracking Data

The Tracking data of Main, Rstar, and Vstar.

PDS3

Kaguya's pds3 has the following data.

sln-e-tex-5-plasmasphere-v1.0 sln-e-tvis-5-level2a-v1.0 sln-l-ard-4-event-v1.0 sln-l-grs-3-eng-spectrum-v1.0 sln-l-grs-5-gamma-ray-map-v1.0
sln-l-grs-5-nuclide-map-v1.0 sln-l-lalt-3-range-v1.0 sln-l-lalt-4-topo-lgt-ts-v2.0 sln-l-lalt-5-sht-coef-v2.0 sln-l-lalt-5-topo-ggt-map-v2.0
sln-l-lalt-5-topo-ggt-num-v2.0 sln-l-lalt-5-topo-gt-np-img-v2.0 sln-l-lalt-5-topo-gt-num-v2.0 sln-l-lalt-5-topo-gt-sp-img-v2.0 sln-l-lalt-5-topo-gt-sp-num-v2.0
sln-l-lmag-3-mag-ts-v1.0 sln-l-lmag-5-1d-sigma-ecs-v1.0 sln-l-lmag-5-ma-grid-option-v1.0 sln-l-lmag-5-ma-grid-v1.0 sln-l-lmag-5-ma-map-option-v1.0
sln-l-lmag-5-ma-map-v1.0 sln-l-lrs-2-sndr-waveform-high-v1.0 sln-l-lrs-2-sndr-waveform-low-v1.0 sln-l-lrs-4-wfc-spectrum-v1.0 sln-l-lrs-5-npw-spectrum-v1.0
sln-l-lrs-5-sndr-gsi-map-v1.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-high-v2.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-low-v1.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-sar05-complex-v1.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-sar05-power-v1.0
sln-l-lrs-5-sndr-ss-sar10-complex-v1.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-sar10-power-v1.0 sln-l-lrs-5-sndr-ss-sar40-power-v1.0 sln-l-mi-3-nir-level2b2-v1.0 sln-l-mi-3-vis-level2b2-v1.0
sln-l-mi-4-level3c5-v3.0 sln-l-mi-4-nir-level2c2-v1.0 sln-l-mi-4-vis-level2c2-v1.0 sln-l-mi-5-map-v3.0 sln-l-pace-3-pbf1-v3.0
sln-l-pace-5-et-summary-v1.0 sln-l-rise-3-dvlbi-1wr-v1.0 sln-l-rise-5-grav-coef-v1.0 sln-l-rise-5-grav-cov-v1.0 sln-l-rise-5-grav-info-v1.0
sln-l-rise-5-grav-map-v1.0 sln-l-rise-5-grav-power-v1.0 sln-l-rise-5-traj-main-v1.0 sln-l-rise-5-traj-rstar-v1.0 sln-l-rise-5-traj-vstar-m2-v1.0
sln-l-rise-5-traj-vstar-m3-v1.0 sln-l-rs-5-electron-column-density-v1.0 sln-l-sp-3-level2b1-v2.0 sln-l-sp-4-level2b2-v2.0 sln-l-sp-4-level2c-v3.0
sln-l-spice-6-v1.0 sln-l-tc-3-s-level2b0-v1.0 sln-l-tc-3-sp-support-level2b0-v1.0 sln-l-tc-3-w-level2b0-v1.0 sln-l-tc-4-dem-ortho-v1.0
sln-l-tc-4-dtm-ortho-v3.0 sln-l-tc-5-dtm-map-seamless-v2.0 sln-l-tc-5-dtm-map-v2.0 sln-l-tc-5-evening-map-v4.0 sln-l-tc-5-morning-map-v4.0
sln-l-tc-5-ortho-map-seamless-v2.0 sln-l-tc-5-ortho-map-v2.0 sln-l-tc-5-sldem2013-v1.0 sln-l_e-hdtv-2-edr-v1.0

SPICE kernels

SPICE kernel of Kaguya.

Last Modified: 08 February 2019